Apr 072019
 

Inbjudan till årsmöte

Den 09 April 2019 klockan 1900 håller Täby Schackklubb sitt årsmöte i Täby Centrum. Du som medlem är varmt välkommen att anmäla din närvaro.

Plats

Föreningsgård Volten, Marknadsv.19. (Husets bottenvåning – entré från gaveln, en trappa ned)

Agenda

  • Mötets behöriga utlysande
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av justerare tillika rösträknare
  • Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning.
  • Revisorernas berättelse
  • Fråga om fastställande av balansräkning och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  • Motioner och förslag
  • Avslutning, med fika och årsmötesblixt
 Posted by at 18:07

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)