Kontakt

 

Styrelsens sammansättning under 2018

Ordförande – Jan Engfeldt mobil 070-772 17 19
Vice Ordförande – Jan Malmgren
Sekreterare – Alex Hegedus
Kassör – Hans Weström
Ledamöter – Johan Mårlid & Annki Berthelsen
Suppleanter – Johan Evers & Lars Cederfeldt
Roald Berthelsen – PR och informationsansvarig – mobil 070-447 31 63
Niklas Kromnow – Materialförvaltare
Robert Petersson – Webb och foto

Medlemsavgifter för 2018

Full betalande Senior: 1000 SEK
Junior: 300 SEK
Juniorträning: 500 SEK per termin
Dubbelmedlemskap: 700 SEK

Org. nr: 81 60 00 – 2831, plusgiro 44 41 28-3.

taby
 Posted by at 07:04