Kontakt

 
Styrelsens sammansättning under 2015
  • Ordförande och kontaktperson:

Jan Engfeldt mobil 070-772 17 19

  • Vice ordförande:

Olle Ålgars

  • Kassör:

Hans Weström

  • Ledamöter:

Oscar Klasmark & Jan Malmgren

Övriga stödjande funktioner:

Roald Berthelsen – PR och informationsansvarig – mobil 070-447 31 63
Robert Petersson – Webb och foto
Annki Berthelsen – Husmor
Bo Ländin – Rådgivare – mobil 070-543 21 94

 

Medlemsavgifter för 2015

Full betalande Senior: 1000 SEK
Junior: 300 SEK
Dubbelmedlemskap; 700 SEK

Org. nr: 81 60 00 – 2831, plusgiro 44 41 28-3.

taby
 Posted by at 07:04