Nov 112019
 

Hej välkomna till TSKs valmöte, mötet sker i klubbens ordinarie spellokal marknadsvägen 19C och efterföljs av den sedvanliga valmötesblixten.

Agenda till valmötet.

1   Mötets behöriga utlysande.
2   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3   Val av justerare tillika rösträknare.
4   Val av ordförande på 1 år.
5   Val av hälften av styrelseledamöter på 2 år.
6   Val av suppleanter på 1 år.
7   Val av två revisorer på 1 år.
8   Val av valberedning på 1 år.
9   Avgifter (medlemsavgiften).
10  Motioner och förslag.
11  Avslutning.

Klubben bjuder på fika etc..

Välkomna Jan Engfeldt

 Posted by at 22:45

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)