Kontakt

 

Styrelsens sammansättning under 2022

Ordförande – Jan Engfeldt mobil 070-772 17 19
Vice Ordförande – Jan Malmgren
Sekreterare – Johan Mårlid
Kassör – Hans Weström
Övrig Ledamot – Alex Hegedus
Suppleanter – Lars Cederfeldt
Materialförvaltare – Niklas Kromnow
Informatör – Robert Petersson
Schackutbildning och skolschack – Sladjana Stojmenovic

Medlemsavgifter för 2022

Full betalande Senior: 1000 SEK
Junior: 300 SEK
Juniorträning: 500 SEK per termin
Dubbelmedlemskap: 700 SEK

Org. nr: 81 60 00 – 2831, plusgiro 44 41 28-3.

taby
 Posted by at 07:04